Perpustakaan Digital
   Home      bahasa lolak 1.php

Buku Kamus Bahasa Lola

Disusun oleh : Stelly Katili Currie SE.
Editor            : Laura Currie
@ Hak Cipta dan Copy right (Hanya untuk keperluan Pendidikan di Larang Memperbanyak/Mengandakan Tanpa izin dari Penyusun dan Editor)
 
 
 

 
 Juni 2010 © LSM Pendidikan Silo & LSM Pemberdayaan Teknologi dan Perkotaan
Penanggung Jawab :